گروه هنري نواي عرفان
اجراي برنامه مديحه سرايي

اجراي برنامه مديحه سرايي به همراه نواي ني و دف با صداي مجتبي صفرنيا- بخش عمده اشعاري كه در مجالس ترحيم استفاده ميشود شامل اشعار: مولانا- سعدي-حافظ - خيام - باباطاهر - فايزدشتستاني - شهريار و ديگر شاعران بزرگ و نامي ايران - در بخش دكلمه در اجرا از اشعار سهراب سپهري استفاده ميگردد - در خاتمه مجالس ترحيم فضاي محفل با ذكر مولاي متقيان علي( ع) معطر ميگردد.
مدیریت : آقاي مجتبي صفرنيا
تلفن : 44454519
موبایل : 09121796928,09365399707