شركت حمل و نقل كالاي برهان ترابر بندر چابهار
قبول حمل كالاي تجاري - مسافري-ترافيكي-متفرقه -به ت

مدیریت : آقاي فريدون برهان زئي
آدرس : چابهار- پايانه بار -غرفه 18
آدرس کارخانه : مدير بازرگاني گمرك : 09156310098
تلفن : 05435333183
موبایل : 09151450098,09381450098