آرتا نظم
آرتا نظم

مجاز به انجام كليه خدمات حفاظتي و مراقبتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود از جمله حفاظت اماكن و تاسيسات دولتي و خصوصي فاقد طبقه بندي حفاظتي از قبيل : محلات - مجتمع هاي مسكوني - تجاري -صنعتي و امكن تفريحي - فرهنگي - آموزشي -ورزشي-درماني - زمينهاي تاسيسات كشاورزي - سيلوها-انبارهاي كالا و پروژه هاي عمراني- شعب غير مادر بانكهاي خصوصي - دولتي-موسسات مالي و اعتباري - حمل پول - اسناد و اوراق بهادر-ارائه خدمات در خصوص نصب و پشتيباني تجهيزات ايمني و امنيتي- حفاظت فيزيكي از برگزاري همايش هاي دولتي و خصوصي - مراقبت از گردشگران و مشاوره در امور طرح هاي حفاظتي - رتبه يك از مركز پليس پيشگيري ناجا- نمايندگي توزيع و فروش تجهيزات دفاع شخصي از قبيل افشانه اشك آور و شوكر به گروه هاي هدف تعيين شده از سوي مركز انتظام ناجا
مدیریت : آقاي الياس كاظمي مهياري
آدرس : خ.شريعتي-خ.خواجه نصير طوسي-ساختمان 300-و.2
تلفن : 77515201-4
موبایل : 09121162421
ایمیل : ARTA.NAZM@GMAIL.COM