روان شناس بالینی
روان شناس بالینی

روان شناس باليني-عضو انجمن روان شناسان ايران-نويسنده کتاب حرفه اي در مورد برنامه ريزي درسي و مشاوره کنکور- داراي 18 سال سابقه در زمينه برنامه ريزي و مشاوره تحصيلي و کنکور -رتبه هاي برتر کنکور در سالهاي اخير-مشاور ارشد آموزشگاهها و مدارس بزرگ کشور-علوم تهران و شيراز-اصفهان و بوشهر و بندرعباس و مرودشت-انديشه خرداد-کاج-مرکز آموزش تهران و مدارس پرديس -امام-الزهرا-عضو آکادمي روانشناسي علوم و مشاوره خانواده-مشاوره روانشناسي (اضطراب -تمامي اختلالات روحي و رواني)-مشاوره و برناوه ريزي درسي براي تمامي مقاطع ابتدايي و راهنمايي و متوسطه براي شيوه هاي درس خواندن و مطالعه-نحوه يادگيري دروس مختلف -مقابله با استرس و اضطراب درسي و کنکور-جلوگيري از بي دقتي و راهکارهاي علمي -ايجاد تمرکز و رفع بي دقتي -ارتباط با والدين دانش آموزان همراه با گروه پشتيباني و ارسال اطلاعات مطالعاتي دانش آموزان در فضاي مجازي به والدين- ثبت تمامي اطلاات مطالعاتي دانش آموزان برتر-ارائه آنها به تمامي دانش آموزان جهت مقايسه و هماهنگ نمودن برنامه هاي خود با برترين ها-آزمون هاي ماهانه و مقايسه ي رتبه ها و نمرات آنان با برترينها با رتبه هاي برتر و مشخص نمودن نقاط - ضعف هر دانش آموز و همچنين پرسشهاي هر جلسه جهت کشف مشکلات و نقايص هر دانش آموز -ارائه جزوات -کتابهاي کمک درسي و تمام منابع لازم براي پيشرفت تحصيلي
مدیریت : آقای سیاوش بازرگانی
موبایل : 09121441970