برگزاركننده جشنها-ميهمانيها -و همايشها-ظروف كرايه
برگزاركننده جشنها-ميهمانيها -و همايشها-ظروف كرايه

برگزاركننده جشنها-ميهمانيها -و همايشها-ظروف كرايه
مدیریت : آقاي سيد محمدرضا ادبي
آدرس : شعبه يك : وليعصر-فرشته شعبه دو: تهرانپارس شعبه سه : استقلال شعبه چهار: همت غرب-كن شعبه پنج: ورامين-طالقاني
اطلاعات تماس
موبایل : 09123058586,09193058556,09363058556