آموزشگاه زبانهاي خارجه سپهر
آموزشگاه زبانهاي خارجه سپهر

موسس : سركارخانم شريفه ديرستاني-آموزش زبانهاي انگليسي -فرانسه-ايتاليايي-آلماني و عربي-تحت نظرات اساتيد مجرب و با تجربه همراه با تجهيزات پيشرفته سمعي و بصري مجهز به LED ‌و سينما
مدیریت : آقاي حميد محمودي
آدرس : بندرعباس-كوي فرهنگيان-خ.ابن سينا-ك.رازي
تلفن : 07633339472
موبایل : 09170070015,09309802245