شركت تعاوني حمل و نقل دريايي دريادلان كارون
شركت تعاوني حمل و نقل دريايي دريادلان كارون

1) تأمین قطعات کشتی
2) ساخت و خرید شناور
3) هماهنگی جهت تعمیرات و ساخت شناور در ایران و سایر کشورها
4) تأمین قطعات صنعتی، ساخت و طراحی در ایران و سایر کشورها
5) تأمین قطعات ماشینهای خارجی
دارای نمایندگی در آبادان- خرمشهر- تهران- شیراز- امارات و کویت

تلفن : 06153527802
موبایل : 09163310362