وانت تلفني و اتوبار سريع و سير
وانت تلفني و اتوبار سريع و سير

حمل بار - جهيزيه -بار گمركي-و پلمپي به تمام نقاط كشور و جزاير خليج فارس ( همراه با پاركينگ اختصاصي ) ، با كارگران مجرب و همراه با بيمه
مدیریت : آقاي ابوطالب طالبي و آقاي حيدريان
آدرس : بندرعباس-م.يادبود-قبل از سه راه دلگشا-جنب مسجد گله داري و يا درمانگاه خيريه
تلفن : 07632251011,32253131,32253232
موبایل : 09171607290,09179568706