جرثقيل و تريلي روشن
جرثقيل و تريلي روشن

مجهز به جرثقيل هاي 10 الي 160 تني و تريلي
مدیریت : آقايان محمودزاده
آدرس : شيراز-بلوار اميركبير-نبش ايمان جنوبي
تلفن : 07138222961,38326709
موبایل : 09177140199,09173155004,09177028820,09361366681
ایمیل : mohsen.53.2015@gmail.com,roshancrane@yahoo.com