بيمه پارسيان كد : 518350
بيمه پارسيان كد : 518350

مشاوره رايگان- امكان ارائه خدمات بيمه اي به صورت غيرحضوري -پيگيري خسارت-بيمه اتومبيل(بدنه و ثالث ) -بيمه باربري ( وارداتي و صادراتي )-بيمه حوادث-بيمه آتش سوزي ( صنعتي و غير صنعتي و مسكوني )-انواع بيمه عمر-بيمه مسئوليت-بيمه درمان مسافرتي-بيمه درمان تكميلي -بيمه مهندسي
مدیریت : خانم گودرزي
آدرس : م.وليعصر-مركز تجارت ايرانيان-ط.4و.17
تلفن : 88610877,88929266
فاکس : 89786908
موبایل : 09122099397,09122887716
ایمیل : l_goodarzi@yahoo.com